винаги млади и красиви

Добре Дошли в нашия 

  Аеробик и Денс Център

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ - клубна месечна карта


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за

издаване и ползване на Клубна Месечна Карта
към Аеробик Център                             С тези общи условия се уреждат правилата за издаване и ползване на Клубна Месечна Карта, предоставена от Аеробик Център “Даерофит” на Клиента, както и правата и задълженията на Аеробик Център “Даерофит”,
респективно Клиента във връзка с тази карта.

С използването на Клубна Месечна Карта, Клиентът се задължава да спазва всички правила и условия, изброени по-долу:

     1. Клубната Месечна Карта се издава за период от 1 (един) месец, като се счита за - валидна датата на издаване на Картата до датата на следващият календарен месец.

2. Клубната Месечна Карта дава право на Клиентът да посещава всякакви часове (без час за парна баня и масаж) обявени в програмата на Аеробик Центъра без ограничения, до изчерпване на броя на посещенията отбелязани на съответната Карта.

3. При изтичане на дата на валидност на Клубната Месечна Карта същата става невалидна, независимо дали са изчерпани броя на посещенията платени от Клиента!                                                          

    4. Клиент закупил Клубна Месечна Карта получава 5 (пет) % отстъпка от всички артикули от Кафе-Бара към Аеробик Центъра за периода на валидност на Клубната Месечна Карта.